Zmluvy

7.1.2016 – Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov Mgr. Ľ. Adamovská

18.1.2016 – Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov Ing. J. Škurla

29.1.2016 – Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov Zbor Cirkvi bratskej v Leviciach

2.2.2016 – Majstrovstvá kraja v stolnom tenise SŠ

17.2.2016 – Majstrovstvá kraja v stolnom tenise ZŠ

3.3.2016 – Zabezpečenie nepravidelnej autobusovej dopravy

9.3.2016 – Majstrovstvá kraja v halovom futsale SŠ

10.3.2016 – Majstrovstvá okresu vo volejbale SŠ

11.3.2016 – Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku SŠ

14.3.2016 – Majstrovstvá okresu vo florbale SŠ chlapcov

18.3.2016 – Majstrovstvá okresu vo florbale dievčat SŠ

4.4.2016 – Zmluva o nájme a podnájme nebytových priestorov Ing. J.Škurla

11.4.2016 – Majstrovstvá okresu vo vybíjanej ml. žiačok ZŠ

14.4.2016 – Majstrovstvá okresu v atletike SŠ

3.5.2016 – Okresné kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 2016 žiakov ZŠ

5.5.2016 – Majstrovstvá okresu vo futbale Mc Donald´s Cup ZŠ

17.5.2016 – Majstrovstvá okresu v atletike žiakov ZŠ

26. 5. 2016 – Mc Donald´s Cup kraj

31. 5. 2016 – Krajské kolo Slávik Slovenska

7. 6. 2016 – Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ

rozhodnutie Mesta č.6908/2016

2. 1. 2017Zmluva o spolupraci

10. 1. 2017 – Šaliansky Maťko

17. 1. 2017Okresné kolo olympiády z ANJ ZŠ

18. 1. 2017  – Okresné kolo olympiády z ANJ SS

1. 2. 2017 – Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka

6. 2. 2017 – Krajské kolo olympiády z francúzskeho jazyka

7. 2. 2017 – MO vo volejbale ZŠ

10. 2. 2017 – Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

14. 2. 2017 – MO v basketbale ZŠ – chlapci

15. 2. 2017 – MO v basketbale ZŠ dievčatá

16. 2. 2017 – Krajské kolo olympiády z nemeckého jazyka

28. 2. 2017 – Majstrovstvá kraja vo futsale žiakov SŠ

11. 1. 2017 – Nájom cvičenia jogy

6. 3. 2017 – MK v stolnom tenise SŠ

8. 3. 2017 – MK v stolnom tenise žiakov ZŠ

9. 3. 2017 – Nájomná zmluva Trnavský ľudový cech

12. 3. 2017 – Nájomná zmluva Zbor Cikrvi bratskej v Leviciach

22. 3. 2017 – MO vo florbale chlapcov SŠ

23. 3. 2017 – MO vo florbale dievčat SŠ

27. 3. 2017 – MO v basketbale chlapcov SŠ

3. 4. 2017 – MO v basketbale dievčat SŠ

4. 4. 2017 – MO vo vybíjanej dievčat ZŠ a OGY

12. 4. 2017 – MO v atletike SŠ

4.5.2017 – MO McDonalds cup

11.5.2017 – Slávik Slovenska – okresné kolo

18.5.2017 – MO v atletike ZŠ a OGY

19.5.2017 – MK McDonalds cup

25.5.2017 – Slávik Slovenska – krajské kolo

31.5.2017 – MK v atletike ZŠ a OGY

8.9.2017 – Zmluva o spolupráci Aktivity pre deti

27.9.2017 – OK v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ

2.10.2017 – Nájomná zmluva joga 2. polrok

16.11.2017 – Olympiáda OK SJL ZŠ a OGY

11.1.2018 – Šaliansky Maťko OK ZŠ a OGY

2.2.2018 – OK vo volejbale CH a D SŠ

9.2.2018 – OK v basketbale CH ZŠ a OGY

9.2.2018 – KK ONj ZŠ a SŠ

12.2.2018 – OK v basketbale D ZŠ a OGY

12.2.2018 – OK v basketbale D SŠ

12.2.2018 – OK v basketbale CH SŠ

12.2.2018 – KK ORj ZŠ, OGY a SŠ

13.2.2018 – KK Šaliansky Maťko ZŠ a OGY

13.2.2018 – OK DO ZŠ a OGY

16.2.2018 – Nájomná zmluva – Cirkev bratská na rok 2018

21.2.2018 – KK vo futsale SŠ

6.4.2018 – OK vo vybíjanej dievčat ZŠ a OGY

12.4.2018 – OK v atletike CH a D SŠ

4.5.2018 – OK McDonalds Cup ZŠ a OGY

9.5.2018 – OK Slávik Slovenska ZŠ a OGY

14.5.2018 – KK McDonalds Cup ZŠ a OGY

18.5.2018 – OK v atletike ZŠ a OGY

18.5.2018 – KK Slávik Slovenska ZŠ a OGY

18.5.2018 – KK v atletike ZŠ a OGY

27.8.2018 – OK Mc Donald s Cup

06.09.2018 – Zm. o spolup. Aktivity p. d.

10.9.2018 – KK Mc Donld s Cup

24.9.2018 – OK cezpoľný beh ZŠ a SŠ

5.10.2018 – Zmluva o ochrane osobných údajov

5.11.2018 – OK volejbal ZŠ a OGY

12.11.2018 – OK OL SJL ZŠ a OGY

28.12.2018 – Zm o spolupraci Kusy

14.01.2019 – OK OL AJ ZŠ aOGY

14.01.2019 – OK OL AJ kat. 2A, 2B, 2C2, 2D

18.01.2019 – OK Šaliansky Maťko ZŠ a OGY

12.02.2019 – KK OL Nj ZŠ a SŠ

12.02.2019 – OK OL Dej. ZŠ a OGY

14.02.2019 – KK Šaliansky Maťko ZŠ a OGY

15.02.2019 – OK v basketbale ZŠ a OGY

01.03.2019 – KK v stolnom tenise SŠ

01.03.2019 – KK v stolnom tenise ZŠ a OGY

04.03.2019 – KK vo futsale CH SŠ

08.03.2019 – OK OL fyzika ZŠ a OGY

12.3.2019 Rácová zmluva o preprave osôb

13.03.2019 – KK OL Fr ZS a SS

13.03.2019 – OK florbal SS CH

13.03.2019 – OK florbal SS D

13.03.2019 – KK OL Rus ZS a SS

13.03.2019 – OK basketbal SS D

5.4.2019 – OK volej SŠ CH+D

5.4.2019 – OK vybíjaná ZŠ a OGY D

5.4.2019 – OK atletika SŠ

12.4.2019 – OK Mc´Donald cup

6.5.2019 – OK Slavik Slovenska

6.5.2019 – OK atletika ZS a OGY

6.5.2019 – KK Mc Donald´s Cup

6.5.2019 – KK Slavik Slovenska

6.5.2019 – KK atletika ZS a OGY

15.5.2019 Class AGENCY 1

15.5.2019 CLASS AGENCY s.r.o.

23.9.2019 OK cezpolny beh

23.9.2019 Zmluva o výpožičke

20.11.2019 OK stolný tenis ZŠ a OGY CH a D

21.11.2019 OK olympiada Sj a lit. ZŠ a OGY

21.11.2019 OK volejbal ZŠ a OGY CH a D

21.11.2019 OK stolný tenis SŠ CH a D

20.12.2019 Zmlu Kus

7.1.2020 OK futsal SŠ CH

13.1.2020 OK OL AJ 2A až D

13.1.2020 OK OL AJ ZŠ a OGY

13.1.2020 OK OL NJ ZŠ a SŠ

20.1.2020 OK Šaliansky Maťko

3.2.2020 OK basketbal CH SŠ

3.2.2020 OK basketbal ZŠ

3.2.2020 OK basketbal D SŠ

3.2.2020 KK OL Nj

3.2.2020 KK Šaliansky

3.2.2020 OK OL Dej

17.8.20 zmluva Ives

21.12.2020 Mgr.Peter Kusý

10.5.21-Jozef Hutár

19.5.2021 TT-IT,s.r.o.

6.8.21-Veselá veda Slovensko o.z.

06.09.21-Aktivity pre deti

01.10.2021 OK Cezpoľný beh

01.10.2021 OK Slávik Slovenska 

01.10.2021 KK Slávik Slovenska 

Rok 2022

Zmluva o spolupráci

zmluva o spolupráci

17.3.2022Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie MO postupovej športovej súťaže: Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ a OGY v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022

23.03.2022 – Zmluva o nájme nebytových priestorov DJP

30.3.2022Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie MK postupovej športovej súťaže: Stolný tenis žiakov a žiačok ZŠ a OGY v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022

31.03.2022Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola postupovej recitačnej súťaže: Šaliansky Maťko

31.03.2022 – Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu okresného kola Mc Donald´  s Cup 2021 /2022

08.04.2022 – Zmluva na organizačné a materiálno-technické zabezpečenie MO postupovej športovej súťaže: Mini Futbal ZŠ  – Mc Donald´ s žiakov a žiačok ZŠ a OGY v okrese Trnava v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Trnave pre rok 2022

14.04.2022 – Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie krajského kola postupovej recitačnej súťaže: Šaliansky Maťko

22.04.2022 –  Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola postupovej speváckej súťaže: Slávik Slovenska

31.03.2022 – Zmluva o vyplatení príspevku na realizáciu krajského kola Mc Donald´  s Cup 2021 /2022

7.5.2022 – Zmluva na organizačné a materiálno -technické zabezpečenie krajského kola Mc Donald´   s Cup 2021/2022

9.5.2022 – zmluva vybíjaná žiačky 2022

19.5.2022 – zmluva KK Slávik Slovenska 2022 RÚŠS

19.05.2022 –  Zmluva o nájme nebytových priestorov 

19.8.2022 – Zmluva o spolupráci s Veselou vedou
19.04.2022 – Zabezpečenie okresného kola postupovej športovej súťaže SŠ v Basketbale v okrese Trnava
12.10.2022Zmluva o poskytnutí služby 
3.11.2022 – Zmluva OK stolný tenis ZŠ ch+d TT
4.11.2022 – Zmluva OK vo vybíjanej ZŠ dievčat TT
09.11.2022 – Zmluva o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží
21.11.2022 – Zmluva o výpožičke nebytových priestorov 

16.1.2023 – Zmluva Okresné kolo olympiády v ANJ

16.1.2023 – Zmluva Okresné kolo olympiády v NJ