ZEM JE LEN JEDNA …

Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave
vyhlasujú výtvarnú súťaž ku Dňu Zeme pod názvom

zem je len jedna

 

Podmienky súťaže:               Súťaž je určená žiakom 8. a 9. ročníka základných škôl a osemročných gymnázií, pričom každá škola môže do súťaže prihlásiť jedno dvojčlenné družstvo. Vyhodnotené budú prvé tri miesta, diplom pre školu získajú všetky zúčastnené družstvá.

Termín konania:                   25. apríl 2017

Miesto:                                     Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1 v Trnave

Čas:
– prezentácia súťažných družstiev 8,00 – 8,30 h.
– otvorenie súťaže o 8,30 h.
– vlastná realizácia do 12,30 h.

 

PROPOZÍCIE