Výtvarný krúžok – ZŠ

pre žiakov základných škôl

Cieľom krúžku je:

–  efektívne vyplnenie voľného času detí
–  osvojenie si jednotlivých výtvarných techník
–  práca s rôznymi materiálmi a farbami
–  získanie zručností a vedomostí z oblasti výtvarnej výchovy.

Stretnutia s deťmi prebiehajú v pokojnej priateľskej atmosfére, cieľom je pohodovou formou a prístupom vyplniť čas detí.

Významným prvkom je aj zisťovanie úrovne a výtvarného talentu detí. Počas celého roka sa deti zapájajú do výtvarných súťaží.