Výtvarný krúžok – MŠ

pre deti materských škôl

Krúžok je zameraný na:

–   rozvoj jemnej motoriky, manuálnych zručností

–   osvojenie si práce s rôznymi materiálmi.

Krúžok je zároveň prípravou na vstup do základnej školy. Z toho dôvodu si deti počas školského roka osvojujú jednoduché postupy a výtvarné techniky. Krúžok prebieha hravou formou, je spestrený čítaním a rôznymi inými hrami.