VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Plán výtvarných súťaží na šk. rok 2022-2023

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023
Veková kategória: Výtvarné súťaže sú určené pre vekové kategórie: deťom predškolského veku, žiakom ZŠ , študentom SŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

Priestory určené na inštaláciu výstav:
● SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ v CVČ– v tejto miestnosti sú vystavované všetky výtvarné práce prebiehajúcich výtvarných výstav
● OSTATNÉ – výstavy v spolupráci s mestom Trnava budú inštalované vo výstavných priestoroch západného krídla radnice.

PLÁN VÝTVARNÝCH SÚŤAŽÍ:

KÚZELNÝ LES – Aj obyčajný les sa premení na kúzelný, ak objavíme úzke lesné cestičky, vysoké stromy, hustý koberec z kvetov alebo sa stretneme s jeho zvieracími obyvateľmi. Čo ale ak zablúdime v neobyčajne kúzelnom lese, v ktorom pod hubami a v dutinách stromov bývajú škriatkovia, nad hlavami preletujú víly a lesné jahody majú moc zmenšiť návštevníka lesa, aby mohol zavítať do nory divokých zvierat. Zapojte svoju kreativitu a fantáziu a prostredníctvom výtvarného prejavu nám ukážte svoju predstavu o kúzelnom lese. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác maximálne A2.
Uzávierka: 24.10. 2022
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

VIANOČNÁ KOLEDA – Vianoce – sviatky pokoja a lásky. Väčšina ľudí oslavuje Vianoce ako sviatky domova a rodiny pri rozžiarenom vianočnom stromčeku. Keď sa povie slovo Vianoce, vybavíme si rôzne príjemné veci a tradície, ktoré s Vianocami súvisia, ako je pečenie perníkov, zdobenie stromčeka, počúvanie a spievanie kolied a mnohé ďalšie. Inšpirujte sa počúvaním vianočných kolied a preneste čarovnú atmosféru Vianoc do svojich výtvarných prác. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác maximálne A2.
Uzávierka: 02.12. 2022
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

DRAHÝ PABLO PICASSO – Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste zachytiť zázračnú kariéru maliara a sochára, významného umelca 20. storočia Pabla Picassa. Jeho dielo prešlo viacerými rozpoznateľnými fázami. Ani jeden zo štýlov si však neosvojil nadlho a pohlcoval umelecké podnety odvšadiaľ. Vytvorte štylizovaný portrét umelca, pokúste sa zachytiť tvorbu umelca v ateliéri, inšpirujte sa jeho dielom a vytvorte vizuálnu voľnú interpretáciu diela (dotváranie a ozvláštňovanie výtvarného diela, dotvor časti diela, zmeň farebnosť,…). Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác maximálne A2.
Uzávierka: 27.01. 2023
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

MALÝ PRINC – Téma je inšpirovaná najznámejším dielom francúzskeho spisovateľa a pilota Antoineho de Saint-Exupéryho, ktorý sa v svojej knihe Malý princ stretáva so zaujímavou postavou – Malým princom, ktorý býva na malej planéte vo vesmíre, putuje po planétach a stretáva rôzne zaujímavé postavy. Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavý svet Malého princa. Preneste sa do fantastického, tajomného a nepoznaného vesmírneho priestoru, uplatnite svoju kreativitu a fantáziu a pokúste sa vytvoriť novú planétu s výnimočnou postavou, ktorú by mohol Malý princ navštíviť. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác maximálne A2.
Uzávierka: 17.02. 2023
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

NAJLEPŠÍ PRIATEĽ – Aký by bol svet bez najlepšieho priateľa? To si už nevieme ani predstaviť. Každý z nás má osobu, ktorá pri nás stojí v ťažkých aj krásnych chvíľach, pomáha nám získať sebadôveru a dodáva nám odvahu. Prostredníctvom štylizovaného portrétu nám predstavte vášho najlepšieho priateľa, pokúste sa vyzdvihnúť jeho krásu, dobrotu, najlepšie vlastnosti. Nezabudnite na charakteristické znaky, oblečenie a prostredie, ktoré sú pre vášho najlepšieho priateľa typické. Počas tvorby si spomeňte na vaše spoločné zážitky a pretavte ich do diela. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác maximálne A2.
Uzávierka: 21.04. 2023
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

MOJA TRNAVA – Tradičná výtvarná súťaž. Úlohou je stvárniť mesto Trnava, predstaviť jej genius loci – duch miesta, zachytiť charakteristickú atmosféru určitého miesta v Trnave. Svojou prácou nám môžete predstaviť aj menej známe časti mesta, jeho malebné zákutia, tajné miesta, ktoré s obľubou navštevujete, alebo sa vám spájajú so silným zážitkom, spomienkou. Inšpirovať vás môžu aj osudy a spomienky ľudí, ktorí v meste žili, alebo ešte žijú. Vítané sú aj priestorové kompozície. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Plošné práce posielajte maximálne vo formáte A2 a priestorové kompozície maximálne v rozmeroch 80 cm x 80 cm x 80 cm.
Uzávierka: 24.05. 2023
Vekové kategórie:
I. kat. – deti MŠ
II. kat. – žiaci I. stupňa ZŠ
III. kat. – žiaci II. stupňa ZŠ a osemročných gymnázií
IV. kat. – študenti SŠ a SOU
V. kat. – špeciálne ZŠ
VI. kat. – žiaci základnej umeleckej školy

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne zasielané propozície a termíny súťaží. Ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v CVČ V jame 3, 917 01 TRNAVA . Za pochopenie ďakujeme.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami 🙂

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ CVČ

Kontakt: Mgr. Simona Pavlovičová, tel.: 033/3236697