VÝTVARNÉ SÚŤAŽE NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

Veková kategória: Výtvarné súťaže sú určené pre všetky vekovým kategóriám –  deťom predškolského veku, žiakom ZŠ , študentom SŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

Priestory určené na inštaláciu výstav:

  • SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ – v tejto miestnosti sú vystavované všetky výtvarné práce prebiehajúcich výtvarných výstav
  • OSTATNÉ – výstavy v spolupráci s mestom Trnava budú inštalované vo výstavných priestoroch západného krídla radnice.

 

Plán výtvarných súťaží:

PRÍBEHY  STROMOV  Každý strom na svojich listoch rozpráva iný príbeh. Vyrozprávajte nám pomocou lisovaných alebo papierových listov príbeh vášho stromu. Prostredníctvom výtvarného prejavu stvárnite na ploche listu zaujímavý a originálny príbeh vášho stromu. Plocha /prírodniny/ listu je 15 až 20cm použite prosím väčšie listy. Papierový formát listu je povolený do veľkosti A2.

V prípade, že použijete listy/ prírodninu/ je potrebné aby boli zalisované a suché.

Vaše prírodniny je potrebné podlepiť výkresom alebo zalaminovať aby sa pri prenose práce nepoškodili.

 Uzávierka :  25.10. 2021

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

VIANOČNÉ KÚZLO Súťaž je určená deťom materských, základných a stredných škôl – vyjadrite atmosféru a čaro Vianočného kúzla. Pečenie perníkov, rodinné sviatočné tradície, zvyky, pohodu lásku, darčeky, zvieratká v zasneženej krajine. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác do A2.

 Uzávierka :  9.12. 2021

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

SLOVANSKÍ BOHOVIA Svarog, Perún, Veles – kto by nepoznal tieto staré slovanské božstvá? O mýtoch a božstvách gréckych, rímskych, indických či  tibetských istotne viete viac. Viete však kto bola Mokoš , Živa či Trihlav? Čo viete o našich pôvodných slovanských božstvách? Znázornite slovanských bohov, ich atribúty, predmety, ktoré im ľudia obetovali. Môžete sa inšpirovať starými slovanskými legendami. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :  7.2. 2022

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

LUMINISCENTNÝ FAREBNÝ SVET aj v tme môžeš vidieť farebný a žiarivý svet  Aj tma, či čierny výkres sa môžu rozohrať farbami, ktoré na tmavom podklade pôsobia ako svetlá. Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavou formou medúzy /zvieratá /, portréty ľudí, krajiny, či fantastický svet rozprávkových bytostí. Vašou úlohou bude zachytiť na čierny výkres na spôsob pozitív- negatív, portrét, vesmír, zvieratá. Formát prác do A2. Môže byť aj presah do fotografie.

Uzávierka :  8.3. 2022

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

MAĽUJEM SI NAŠU ZEM Táto téma nadväzuje na Deň Zeme. Ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na vplyv ničenia životného prostredia a rozvíjajúcu sa diskusiu o možných riešeniach ako zabrániť znečisteniu planéty. Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavou formou Zem, planétu, akú by som si podľa seba predstavoval. Zem, na ktorej žijem, kde rastiem a akú si prajem vo svojich predstavách aby bola. Formát prác do A2.

Uzávierka :  23.3. 2022

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

MOJA TRNAVA Tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie. Úlohou je stvárniť svoje mesto Trnava a jeho predstavy o ňom /napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj tradičné trnavské remeslá, neodmysliteľný Trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí hasiči, policajti a podobne. Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :  25.4. 2022

Vekové kategórie:
deti MŠ
žiaci I. a žiaci II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v CVČ V Jame 3, Trnava.  Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt: Mgr. Eva Adamová, tel. č. 3236/697