VÝTVARNÉ SÚŤAŽE NA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom pred-školského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

 

Priestory určené na inštaláciu výstav :

  • SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ – v tejto miestnosti sú vystavované všetky výtvarné práce prebiehajúcich výtvarných výstav;
  • OSTATNÉ – výstavy v spolupráci s Mestom Trnava budú inštalované vo výstavných priestoroch západného krídla radnice.

 

Plán výtvarných súťaží: 

POPARTOVÝ PORTRÉT – Inšpirujte sa Andy Warholom, ktorého umelecká tvorba bola ovplyvnená populárnou kultúrou a komerčným umením. Prostredníctvom  výtvarného  prejavu stvárnite  produkty dennej spotreby, ľudské, zvieracie tváre alebo fragmenty z nich. Vyberte si z množstva farebných POPARTOVÝCH obrazov a koláží, do ktorých môžete zasiahnuť ľubovoľnou technikou. Vo výtvarnom prejave sa  zamerajte  na detaily – tvar,  spracovanie povrchu a za použitia nadmernej dávky fantázie vytvorte pútavé diela. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       16. 10. 2020

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

MAĽOVANÝ SEN VIANOC– súťaž je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl v Trnave – vyjadrite atmosféru a čarovné dni Vianoc, tradície, pokoj, pohodu a lásku, darčeky a rodinnú pohodu. Navštívte prostredníctvom výtvarného prejavu vianočné trhy a s tým súvisiace divadelné či hudobné predstavenia. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami s použitím rôznorodých materiálov. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       21. 12. 2020

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. stupňa ZŠ
žiaci  II. stupňa ZŠ + osemročné gymnázia
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

OKO – ZRKADLO DUŠE – Hovorí sa , že oči sú oknami do duše. Čo o vás prezrádzajú tie vaše? Prostredníctvom výtvarného prejavu sa pokúste stvárniť zaujímavou formou vaše oči, oči kamaráta, či mamy alebo zvieratka.  Do očí môžete vkresliť, hračky, kvetiny , domčeky  postavičky, les.  Znázornite v očiach tajomný svet daného človeka alebo zvieratka , kde nechýba fantázia a kreativita. Výber techniky je ľubovoľný. Formát prác do A2.

Uzávierka :                      28. 2. 2021

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

ANJELI OCHRANCOVIA Prenesieme sa do ríše Anjelov a nadprirodzených bytostí.  Každý človek má svojho strážneho anjela. Slúžia ako ochrancovia, strážcovia rodiny, zvierat , Zeme, všetkého, čo je navôkol nás. Podľa svojej fantázie si vytvorte vlastného anjela, ktorý  ochraňuje vás, vašu rodinu, dedinu, či mesto alebo Zem. K dispozícii  v rámci prevedenia máte ľubovoľnú techniku a bohatú farebnosť. Táto téma je určená vyspelým výtvarníkom, ktorými bezpochyby ste aj vy.  Formát plošných prác do A2.

 

Uzávierka :                       8. 4. 2021

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

MATKA ZEM – výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme. Propozície k tejto súťaži budú zaslané podrobne a osobitne. – SÚŤAŽ ZRUŠENÁ

Uzávierka :                       16. 4. 2021

Vekové kategórie :          žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

PROPOZÍCIE   

 

MOJA TRNAVA  – tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom (napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj Trnava a jej remeslá, neodmysliteľný trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí policajti, hasiči a pod.) Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       21.5.2021

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

PROPOZÍCIE

 

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v CVČ V Jame 3, Trnava.  Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt: Mgr. Eva Adamová, tel. č. 3236/697