VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

Plán výtvarných súťaží:

  • SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOVprostredníctvom výtvarného prejavu odhaľte nádherný svet rozprávok. Vytvorte galériu neskutočného množstva postavičiek a príbehov. Vstúpte do tajomného sveta záhad a tajomných síl. Využite farebnú škálu, nebojte sa množstva odtieňov, kreativity a fantázie. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 13. 10. 2017

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

  • MAĽOVANÝ SEN VIANOC – súťaž je určená deťom materských škôl a žiakom základných škôl v Trnave – vyjadrite atmosféru a čarovné dni Vianoc, tradície, pokoj, pohodu a lásku, darčeky a rodinnú pohodu. Navštívte prostredníctvom výtvarného prejavu vianočné trhy a s tým súvisiace divadelné či hudobné predstavenia. Pracovať môžete ľubovoľnými technikami s použitím rôznorodých materiálov. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                 28. 11. 2017

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. stupňa ZŠ
žiaci  II. stupňa ZŠ + osemročné gymnáziá
žiaci špeciálnych ZŠ

  • EURÓPSKE KULTÚNE DEDIČSTVO – Folklór– rok 2018 je rokom Európskeho kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo je to, čo sme zdedili po minulých generáciách. Neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva sú takisto nehmotné kultúrne prvky, ako sú napríklad aj tradície. Nazrite do truhlice našich starých a prastarých rodičov. Skúste vytvoriť obrázky a diela krojov jednotlivých regiónov Slovenska, prípadne nazrite aj za hranice krajiny a pochoďte si po Európe. Kroje sú možnosť, ako vyjadriť farebnú krásu a rozmanitosť na papieri. Urobme si z plánovanej výstavy zážitok.  Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       1. 2. 2018

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

  • MOTÝLE, CHROBÁKY A INÝ HMYZ – široký a pestrofarebný svet týchto živočíchov umožní využiť širokú škálu a možnosti na výtvarný prejav. Množstvo druhov, ktoré sa nachádzajú na našej planéte sa ponúka k výtvarnému spracovaniu. Táto téma zabezpečí veľa nápadov a pestré farebné stvárnenie ako živočíchov, tak i prostredia, v ktorom žijú. Vyberte si z ponuky mnohých druhov, tvarov a pestrého sfarbenia. Uplatnite fantáziu a kreativitu za použitia ľubovoľných techník, využite ponúkanú bohatú farebnosť.
    Formát plošných prác do A2. 

Uzávierka :                       6. 4. 2018

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

  • ZEM JE LEN JEDNA  –- výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme. Propozície k tejto súťaži budú zaslané podrobne a osobitne.

Uzávierka :                       prihlášky do 19. 4. 2018

Vekové kategórie :          žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ                                

  • MOJA TRNAVA  – 21. ročník – tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom (napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj Trnava a jej remeslá, neodmysliteľný trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí policajti, hasiči a pod.) Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície. Formát plošných prác do A2.

Uzávierka :                       18. 4. 2018

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v K – CVČ na Streleckej ul. Za pochopenie ďakujeme.    

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt : Eva VENHARTOVÁ, 3236/697