VÝTVARNÉ SÚŤAŽE

vytvarne-sutaze-nadpis

 

 

 

Veková kategória : Výtvarné súťaže sú určené všetkým vekovým kategóriám – deťom predškolského veku, žiakom ZŠ, študentom SŠ, SOŠ a žiakom špeciálnych škôl pre región mesta Trnava a okresu Trnava.

 

Plán výtvarných súťaží:

  • EXOTICKÉ  VTÁKY – prostredníctvom výtvarného prejavu odhaľte krásu nepredstaviteľného množstva a vtákov. Stvárnite farebný svet operencov žijúcich na našej planéte. Nezabudnite na detaily. Využite farebnú škálu, nebojte sa množstva odtieňov, kreativity a fantázie. Vytvorte krásne farebné kompozície.

Uzávierka :                       1. 2. 2017

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ


  • RYBY, ŽABY, PLAZY, JAŠTERICE … a všetky obojŽIVELNÍKY – široký a pestrofarebný svet týchto živočíchov umožní využiť širokú škálu a možnosti na výtvarný prejav. Množstvo druhov, ktoré sa nachádzajú na našej planéte sa ponúka k výtvarnému spracovaniu. Táto téma zabezpečí veľa nápadov a pestré farebné stvárnenie ako živočíchov, tak i prostredia, v ktorom žijú. Vyberte si z ponuky mnohých druhov, tvarov a pestrého sfarbenia. Uplatnite fantáziu a kreativitu za použitia ľubovoľných techník, využite ponúkanú bohatú farebnosť. Plošné práce, formát do A2.

Uzávierka :                       6. 4. 2017
Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ


  • ZEM JE LEN JEDNA – výtvarná súťaž pri príležitosti Dňa Zeme. Propozície k tejto súťaži budú zaslané podrobne a osobitne.

Uzávierka :                       prihlášky do 19. 4. 2017
Vekové kategórie :          žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ

  • MOJA TRNAVA – 20. ročník – tradičná výtvarná súťaž pre všetky vekové kategórie – stvárnenie svojho mesta a svojich predstáv o ňom (napr. ako by som riešila dopravu v meste budúcnosti, ako si predstavujem prezentáciu kultúry v meste, vybudovanie detských ihrísk a športovísk, ale aj Trnava a jej remeslá, neodmysliteľný trnavský jarmok, Dobrofest, Trnavská brána atď., ďalej práca rôznych skupín obyvateľstva – trnavskí policajti, hasiči a pod.) Rozvinúť danú tému s dôrazom na použitie ľubovoľnej techniky. Vítané sú aj priestorové kompozície.

Uzávierka :                       18. 4. 2017

Vekové kategórie :
deti MŠ
žiaci I. a II. stupňa ZŠ
osemročné gymnáziá, študenti SŠ a SOŠ
žiaci špeciálnych ZŠ

Plán výtvarných súťaží je definitívny. Na každú výtvarnú súťaž budú ešte pravidelne posielané propozície a termíny súťaží. Upozornenie – ak máte záujem, výtvarné práce si môžete vyzdvihnúť jeden mesiac po skončení výstavy v K – CVČ na Streleckej ul. Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ K – CVČ

Kontakt : Eva VENHARTOVÁ, tel. č. 3236/697