Výtvarná súťaž – POPARTOVÝ PORTRÉT – vyhlásenie súťaže

PROPOZÍCIE