Výtvarná súťaž – POPARTOVÝ PORTRÉT – uzávierka súťaže

PROPOZÍCIE