Výtvarná súťaž – Drahý Pablo Picasso – Vyhodnotenie

PROPOZÍCIE