VIANOČNÉ PIESNE A KOLEDY

4. ročník

Zámerom súťažnej prehliadky je priblížiť deťom a verejnosti krásu ľudových vianočných kolied a modernej vianočnej piesne . Poskytnúť súťažiacim možnosť prezentovať svoje spevácke umenie.

Vyhlasovateľ a organizátor: Kalokagatia – centrum voľného času Trnava

Termín a miesto súťaže: 12. decembra 2017 o 9,30 h. Kino Hviezda, Paulínska ul., Trnava

Prezentácia a priestorové skúšky: v mieste konania súťaže od 8,00 do 9,00 h.

Súťažné kategórie:

A žiaci I. stupňa ZŠ a príslušné ročníky ZUŠ
B žiaci II. stupňa ZŠ a príslušné ročníky osemročných gymnázií a ZUŠ
C študenti SŠ, príslušné ročníky ZUŠ

Súťažný žáner :

1/ ĽUDOVÉ KOLEDY
– sólo
– spevácka skupina (dvaja a viac súťažiacich)

2/ MODERNÁ VIANOČNÁ PIESEŇ (slovenská, zahraničná)
– sólo
– spevácka skupina (dvaja a viac súťažiacich)

Prihlásiť sa môžete do 4. 12. 2016.

PROPOZÍCIE

Kontakt: Mária BEHÍLOVÁ, tel.č. 3236/697