VIANOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                Mesto Trnava, Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín a miesto:       14. decembra 2017 o 9,00 h.Kalokagatia – CVČ Trnava, Strelecká 1

Účastníci:
Súťaž je určená žiakom 5. – 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií

Kategórie:
I. kategória – žiaci 5. – 6. ročníkov ZŠ
II. kategória – žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ

Prihlášky:                   Súťažiacich žiakov je potrebné prihlásiť najneskôr do 30. novembra 2017 (žiadame o dodržanie termínu) na hore uvedenú adresu, príp. e-mailom alebo ( 3236/697).

Prezentácia:              od  8,00 h. do 8,30 h.

Začiatok súťaže:       od 8,30 h.

PROPOZÍCIE