Vernisáž výtvarnej súťaže – Zvieratá v mori a na pobreží

VYHODNOTENIE 

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 28. marca 2019 o 1330 h. v K – CVČ na Streleckej ul. v Trnave. Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých úspechov.