VERNISÁŽ – SVET ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení
dňa 23. novembra 2017 o 1330 h. v K – CVČ na Streleckej ul. v Trnave.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých úspechov.

VÝSLEDKY VÝTVARNEJ SÚŤAŽE