VERNISÁŽ a VÝSTAVA – MOJA TRNAVA

VÝSLEDKY

Slávnostná vernisáž sa bude konať dňa 10. mája 2018 o 1400 h. v západnom krídle trnavskej radnice za účasti zástupcov Mesta Trnava a Kalokagatia – CVČ Trnava. Prosíme, aby školy zabezpečili účasť žiakov, ktorí boli ocenení a prišli si prevziať ceny a diplomy.