VERNISÁŽ a vyhodnotenie – MOTÝLE, CHROBÁKY A INÝ HMYZ

VÝSLEDKY

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 17. mája 2018 o 1330 h. v K – CVČ na Streleckej ul. v Trnave. Ďakujeme všetkým zúčastneným a víťazom blahoželáme a želáme veľa tvorivých úspechov.