VERNISÁŽ- EURÓPSKE KULTÚRNE DEDIČSTVO

Výtvarné práce budú vystavené v priestoroch Kalokagatia – CVČ. Ceny a diplomy budú odovzdané na vyhodnotení dňa 26. marca 2018 o 1330 h. v K – CVČ na Streleckej ul. v Trnave. Za účasť v súťaži ďakujeme všetkým žiakom a študentom z celého Slovenska, výtvarníkom želáme veľa tvorivých úspechov a víťazom blahoželáme.

PROPOZÍCIE