VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE

Organizátor:                   Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín a miesto:           6. apríla 2017 o 9,00 h., Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Účastníci:                       Súťaž je určená žiakom 5. – 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií

Kategórie:
I. kategória – žiaci 5. – 6. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií
II. kategória – žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií

Prihlášky:                      Súťažiacich žiakov je potrebné prihlásiť najneskôr do 14. marca 2017 (žiadame o dodržanie termínu) na horeuvedenú adresu alebo telefonicky.

Prezentácia:                 V mieste konania súťaže v čase od 8,30 do 9,00 h.

Začiatok súťaže:          9,00 h. v Kalokagatia – CVČ na Streleckej ul. v Trnave

 

PROPOZÍCIE