ÚHRADA POPLATKOV

za záujmové útvary
pre školský rok 2021/2022

Termín úhrady poplatkov:  do 30. septembra 2021

Suma za krúžok:

54 Eur / dieťa
90 Eur / dospelý

20 Eur – Počítačový pre seniorov
60 Eur – FS Trnavček
3×30 Eur – Jóga

Číslo účtu:              SK29 5600 0000 0011 1243 3008

Poznámka:             Platba je možná len bezhotovostne.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/člena a názov záujmového krúžku