ÚHRADA POPLATKOV

za záujmové útvary
pre školský rok 2022/2023

Termín úhrady poplatkov:  do 30. septembra 2022

Poplatok za krúžok:   

6 Eur / dieťa
10 Eur / dospelý

Poplatok za krúžok na 3 mesiace:

18 Eur / dieťa
30Eur / dospelý

20 Eur – Počítačový pre seniorov
24 Eur – FS Trnavček
30 Eur – Jóga

Číslo účtu:              SK29 5600 0000 0011 1243 3008

Poznámka:             Platba je možná len bezhotovostne.
Do správy pre prijímateľa uveďte meno dieťaťa/člena a názov záujmového krúžku