TRNAVSKÝ ŠACHOVÝ REBRÍČEK ZŠ – 3. KOLO

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín:                             3. apríla 2016

Prezentácia:                   7,45 až 8,00 h.

Miesto:                             Kalokagatia – centrum voľného času, Strelecká 1, Trnava

Hlavný rozhodca:         Mgr. Vladimír HAGARA

Účastníci:                         Žiaci a žiačky ZŠ narodení 1. 1. 2001 a mladší

Súťažiť môžu najviac 4 súťažiaci za jednu školu ! (CH + D spolu)

Systém súťaže:              Švajčiarsky – na 7 kôl, riadený programom SWISS MANAGER. Pre určenie poradia je rozhodujúci celkový počet bodov. V prípade rovnosti bodov rozhodujú o poradí tieto pomocné kritériá :
a) progres
b) Buchholz
c) väčší počet výhier

PROPOZÍCIE