TARZAN – ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA ŽIAKOV I. STUPŇA

Organizátor:            Mesto Trnava a Kalokagatia – CVČ v Trnave

Usporiadateľ:           Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Termín :                     9. júna 2017 o 9,00 h.

Miesto:                      Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Kategórie:                 Žiaci I. stupňa ZŠ – zmiešané družstvo (3 chlapci a 3 dievčatá). Škola môže do súťaže poslať maximálne dve družstvá.

Súťaž je určená pre žiakov trnavských základných škôl.

 

PROPOZÍCIE