SUPERSTAR – okresná súťaž v speve

18. ročník okresnej súťaže v speve populárnej piesne – jednotlivci

superstar

Vyhlasovateľ a organizátor:            Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave

Miesto konania:                                   Kino HVIEZDA, Paulínska ul., Trnava

Termín a čas:                                        8. február 2018 o 9,00 h.

Prezentácia a zvukové skúšky:        8,00 – 8,45 h. v mieste konania súťaže

PROPOZÍCIE

Kontakt: Mária BEHÍLOVÁ, tel.č.  3236/697