STRAŠIDELNÝ PRÍBEH

Literárna súťaž o napínavých a strašidelných príbehoch, ktoré ste zažili alebo chceli zažiť a možno chceli byť aj ich súčasťou…

Vyhlasovateľ a Usporiadateľ : Kalokagatia – CVČ Trnava, Mesto Trnava

Téma na školský rok 2017/2018 :  BÚRKA

Súťažné kategórie :       

I. kategória– žiaci 3. – 4. ročníkov ZŠ

II. kategória– žiaci 5. – 7. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií

III. kategória   – žiaci 8. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií

Práce je potrebné spolu s vyplnenou prihláškou do súťaže poslať na adresu usporiadateľa do 31. januára 2018.

PROPOZÍCIE