ŠMTT KRAJA V ATLETIKE – ŽIACI A ŽIAČKY ZŠ – súťaž zrušená

PROPOZÍCIE A POSTUP NA PRIHLÁSENIE