ŠMO vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ a žiačok ZŠ – finále – súťaž presunutá na január 2022

PROPOZÍCIE