ŠMO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV MC DONALD´S CUP – súťaž zrušená

PROPOZÍCIE