ŠMO v stolnom tenise – ZŠ chlapci – základné kolo

PROPOZÍCIE