ŠMO v stolnom tenise SŠ – finále študentky – súťaž presunutá na január 2022

PROPOZÍCIE