ŠMO v stolnom tenise ZŠ – finále chlapci – presunuté na január 2022

PROPOZÍCIE