ŠMO V ATLETIKE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL – súťaž zrušená

PROPOZÍCIE A POSTUP NA PRIHLÁSENIE