Slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti

Plagát na stiahnutie TU