Slávnostné ukončenie krúžkovej činnosti

plagát tu