SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – OKRESNÁ SÚŤAŽ

27. ročník okresnej súťaže

Vyhlasovateľ súťaže:              Občianske združenie Slávik Slovenska

Organizátor:                             Kalokagatia – CVČ z poverenia OÚ odbor školstva v Trnave

Termín:                                      11. mája 2017
– prezentácia o 8,00 – 8,45 h.
– začiatok súťaže o 9,00 h.

Miesto:                                       Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Kategórie:                                  Súťaž je určená žiakom ZŠ, 8-ročných gymnázií a žiakom ZUŠ

I. kategória – žiaci 1. – 3. roč. ZŠ a žiaci ZUŠ
II. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ,
žiaci 1. roč. osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
III. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ,
3. a 4. ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ

Prihláška:                                  Prihlášku posielajte do 30. 4. 2017 na adresu Kalokagatia – CVČ.

 

PROPOZÍCIE