SLÁVIK SLOVENSKA 2017 – KRAJSKÉ KOLO

27. ročník celoštátnej speváckej súťaže – krajské kolo

Vyhlasovateľ súťaže:          Občianske združenie Slávik Slovenska

Organizátor:                         Kalokagatia – CVČ z poverenia Okresný úrad, odbor školstva v Trnave, Výkonný výbor SS 2017

Termín:                                  25. mája 2017 – prezentácia o 8,00 – 9,00 h.
– začiatok súťaže o 9,15 h.

Miesto : Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Kategórie: Súťaž je určená žiakom ZŠ, 8-ročných gymnázií a žiakom ZUŠ

I. kategória – žiaci 1. – 3. roč. ZŠ a žiaci ZUŠ
II. kategória – žiaci 4. – 6. roč. ZŠ,
žiaci 1. roč. osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ
III. kategória – žiaci 7. – 9. roč. ZŠ,
2. až 4. ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ

Žiaci, ktorí reprezentujú ZUŠ, sa do kategórií zaraďujú podľa nimi navštevovaných ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií.

Prihláška: Prihlášku posielajte do 22. mája 2017 na adresu Kalokagatia – CVČ.

PROPOZÍCIE