Školské MO vo VYBÍJANEJ najmladších žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             MŠVVaŠ SR, SAŠŠ

Organizátor:              Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so ZŠ

Termín a miesto:      Základné skupiny – 20. 10. 2016900  h.

Účasť:                           Družstvá už na začiatku turnaja v základnej skupine predložia súpisku potvrdenú riaditeľstvom školy organizátorovi základnej skupiny.
                                       Na finále treba predložiť súpisku vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk

Kategória:                   Žiaci a žiačky 1. – 4. ročníkov ZŠ narodení 1. 9. 2006 a mladší.

Predpis a pravidlá:   Súťaží sa podľa pravidiel vybíjanej a tohto predpisu (2×7 minút čistý čas). Družstvo je zmiešané (chlapci + dievčatá). Tvorí ho 10 hráčov + 2 náhradníci (na ihrisku musí byť vždy minimálne 5 dievčat). Hrá sa systémom každý s každým.

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Lenka BARTKOVÁ, tel.č. 3236/697