ŠKOLSKÉ MO VO VYBÍJANEJ MLADŠÍCH ŽIAČOK ZŠ

školský rok 2016/2017

 

Vyhlasovateľ :                   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Organizátor :                   Kalokagatia – centrum voľného času v Trnave v spolupráci so základnými školami

Termín :                             16. marca 2017 o 9,00 h.

Účasť :                                Družstvá už na začiatku turnaja v základnej skupine predložia súpisku potvrdenú riaditeľstvom školy organizátorovi základnej skupiny. Na finále treba predložiť súpisku vytlačenú z portálu www.skolskysport.sk.

Kategória :                         Žiačky ZŠ narodené 1. 1. 2004 a ml.

 

PROPOZÍCIE