Školské MO vo VOLEJBALE žiačok ZŠ

Vyhlasovateľ:           MŠVVaŠ SR, Mesto Trnava

Organizátor:            Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami

Termín:                     25. októbra 2016 o 9,00 h.

Miesto:                       Škola uvedená vo vyžrebovaní na prvom mieste je usporiadateľom základného kola. Z toho vyplýva povinnosť zabezpečiť telocvičňu, loptu a rozhodcu. Výsledky treba nahlásiť do 48 hodín do K-CVČ na tel. č. 3236/697.

Štartujú:                   Žiaci a žiačky nar. 1. 1. 2001 a mladší na základe súpisky vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľstvom školy. Družstvo tvorí 12 hráčov/hráčok +1 vedúci. Súťaže sa môžu zúčastniť iba žiaci ZŠ a 8-ročných gymnázií – NIE žiaci 1. ročníka SŠ, aj keď spĺňajú vekovú kategóriu!

 

PROPOZÍCIE