ŠKOLSKÉ MO VO FUTBALE NAJMLADŠÍCH ŽIAKOV – MC DONALD´S CUP

Vyhlasovateľ:                  MŠ VVaŠ SR, Mc Donald`s Cup

Usporiadateľ:                  Kalokagatia – CVČ Trnava v spolupráci so zúčastnenými školami, OÚ MINV

Termín:                            20. apríla 2017 o 10,00 h. podľa priloženého vyžrebovania

Kategórie:                        Najmladší žiaci ZŠ – len žiaci I. stupňa ZŠ, narodení 1. 9. 2006 a mladší

Systém súťaže:                 Hrá sa systémom každý s každým, hrací čas 2 x 10 min. 10-členné koedukované družstvá žiakov a žiačok+2 vedúci.

POZOR ZMENA:  Účasť dievčat v družstve je nevyhnutnou podmienkou. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ byť VŽDY 1 dievča.

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE