Školské MO v STOLNOM TENISE žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave v spolupráci so základnými školami, Obvodný úrad – odbor školstva v Trnave

Termín:                         Chlapci : 8. novembra 2016 o 9,00 h.

Prezentácia:                 od 8,30 h.

Štartujú:                      Žiaci narodení 1. 1. 2001 a ml. Je to súťaž 3- členných družstiev (+ 1 náhradník, ktorý môže nastúpiť v štvorhre), zvlášť chlapcov a zvlášť dievčat – na základe návratky zo septembra 2016 a na základe súpisky vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy.

Predpis:                       Súťaží sa podľa pravidiel stolného tenisu a tohto rozpisu.

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Lenka KLUČKOVÁ, tel.č. 3236/697