Školské MO v ŠACHU žiakov ZŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR

Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                       25. októbra 2016 o 8,00  (prezentácia o 7,45 h.)

Miesto:                        Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Hlavný rozhodca:    Mgr. Vladimír Hagara

Štartujú:                     Šach je súťažou jednotlivcov – žiakov ZŠ. Z každej školy štartujú maximálne 4 súťažiaci.

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Mgr. Lenka Klučková, tel.č. 3236/697