Školské MO v ŠACHU študentov SŠ

Vyhlasovateľ:             Slovenský šachový zväz so súhlasom MŠVVaŠ SR

Organizátor:              Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                       26. októbra 2016 o 8,00  (prezentácia o 7,45 h.)

Miesto:                        Kalokagatia – CVČ, Strelecká 1, Trnava

Hlavný rozhodca:      Mgr. Vladimír Hagara

Štartujú:                     Šach je súťažou jednotlivcov – študentov SŠ. Z každej školy štartujú maximálne 4 súťažiaci.

 

PROPOZÍCIE

 

Kontakt:  Mgr. Lenka Klučková, tel.č. 3236/697