ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAKOV – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava

Usporiadateľ:                 Kalokagatia – CVČ Trnava

Termín:                            6. apríla 2017 o 9,00 h. podľa priloženého vyžrebovania

Kategórie:                       Starší žiaci, narodení 1. 1. 2001 a ml.

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE