ŠKOLSKÉ MO V MALOM FUTBALE ŽIAČOK – FUTBAL CUP

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR, OÚ Trnava

Usporiadateľ:                 Kalokagatia – CVČ Trnava

Termín:                            7. apríla 2017 o 9,00 h. podľa priloženého vyžrebovania

Kategórie:                       Staršie žiačky, narodené 1. 1. 2001 a ml.

 

PROPOZÍCIE A ROZLOSOVANIE