Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentov SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:         8. novembra 2017 o 9,00 h.

Štartujú:                        Študenti stredných škôl, narodení 1. 1. 1998 a mladší (nie nadstavbové alebo doplnkové štúdium), na základe súpisky                                                                               vytlačenej z portálu  www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy.

Predpis:                          Hrá sa podľa pravidiel halového futsalu a tohto predpisu. Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov (na ihrisku 4+1).

Hrací systém:               V skupinách hrá každý s každým 2×7 min.

PROPOZÍCIE