Školské MO v HALOVOM FUTSALE študentiek SŠ

Vyhlasovateľ:                MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín a miesto:         4. novembra 2016 o  9,00 h.

Štartujú:                        Študentky stredných škôl, narodené 1. 1. 1997 a mladšie (nie nadstavbové alebo doplnkové štúdium), na základe súpisky
vytlačenej z portálu www.skolskysport.sk a potvrdenej riaditeľom školy.

Predpis:                          Hrá sa podľa pravidiel halového futsalu a tohto predpisu. Družstvo tvorí maximálne 10 hráčov (na ihrisku 4+1).

Hrací systém:               V skupinách hrá každý s každým 2×7 min.

PROPOZÍCIE