ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTOV SŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                  Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                            2. februára 2017 o 9,00 h.

Veková kategória:        Študenti stredných škôl nar. 1. 1. 1997 a ml.

 

PROPOZÍCIE