ŠKOLSKÉ MO V BASKETBALE ŠTUDENTIEK SŠ

školský rok 2016/2017

Vyhlasovateľ:                 MŠ VVaŠ SR

Organizátor:                  Kalokagatia – CVČ v Trnave

Termín:                           1. februára 2017 o 9,00 h.

Veková kategória:        Študenti a študentky stredných škôl nar. 1. 1. 1997 a ml.

 

PROPOZÍCIE