ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE ZŠ

školský rok 2016/2017

Organizátor:                 Kalokagatia – CVČ Trnava a MAŠ A. Hajmássyho, Trnava

Termín:                          18. mája 2017 (štvrtok)
8,00 h. – 9,00 h. prezentácia v zasadačke AŠ
9,00 h. porada vedúcich
9,45 h. otvorenie
10,00 h. preteky

Miesto:                            Mestský atletický štadión Antona Hajmássyho, Trnava, Hajdóczyho ul.

Hlavný rozhodca:         Ľudmila HLAVÁČKOVÁ

Riaditeľ pretekov:        Mgr. Oľga HAJMÁSSYOVÁ

Kategórie:                      Žiaci a žiačky ZŠ nar. 1. 1. 2001 a mladší (žiaci osemročných gymnázií v jednom súťažnom ročníku môžu štartovať výlučne v jednej vekovej kategórii)

Účastníci:                       V každej kategórii štartujú max. 10-členné družstvá.

Disciplíny:
Chlapci: 60m, 300m, 1000m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (4kg), štafeta 4x60m
Dievčatá: 60m, 300m, 800m, skok do výšky, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou (150gr.), vrh guľou (3kg), štafeta 4x60m

 

PROPOZÍCIE