ŠKOLSKÉ MO V ATLETIKE SŠ + NETRADIČNÉ ŠVÉDSKE ŠTAFETY

Vyhlasovateľ:                    Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Usporiadateľ:                   Kalokagatia – CVČ Trnava , MAŠ A. Hajmássyho v Trnave

Termín:                              12. apríla 2017 (streda)
8,00 – 9,00 h. – prezentácia v zasadačke AŠ
9,15 h. – otvorenie
9,30 h. – začiatok pretekov

Miesto:                                Mestský atletický štadión A. Hajmássyho, ul. Hajdóczyho Trnava

Hlavný rozhodca:             Ľudmila HLAVÁČKOVÁ

Riaditeľ pretekov:            Oľga HAJMÁSSYOVÁ

Kategórie:                           žiaci a žiačky stredných škôl narodení 1. 1. 1997 a ml. – navštevujúci denné štúdium (nie nadstavbové, či doplnkové)

Prihlášky:                           Zasielajte do 5. 4. 2017 na adresu: toth@atletikasvk.sk. Po tomto termíne nebudú prihlášky akceptované! V prihláške je potrebné uviesť celé meno pretekára, dátum narodenia a disciplínu, v ktorej bude pretekať.

 

PROPOZÍCIE