školské majstrovstvá Trnavského okresu v ŠACHU – žiakov ZŠ

PROPOZÍCIE